× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

Risklərin İdarəedilməsi Komitəsi

ASCO-nun Nizamnaməsinin 3.2.38 və 7.1.17-ci bəndlərinə əsasən ASCO-nun 2014-cü il 11 dekabr tarixli 254 nömrəli əmri ilə ASCO-nun fəaliyyəti ilə bağlı risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və idarə olunmasında səmərəliliyi artırmaq, bu sahədə qabaqcıl beynəlxalq şirkətlərin təcrübəsinin tətbiqini təmin etmək və bu əməliyyatlardan irəli gələn münasibətləri tənzimləmək məqsədilə ASCO-da Risklər üzrə Komitə (Komitə) və İşçi qrupu yaradılmış, onların əsasnamələri, habelə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Risklərin idarə edilməsi siyasəti” təsdiq olunmuşdur.

Komitənin fəaliyyətinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır:

 • Risklərin idarə edilməsi sisteminin məqsədlərinin ASCO-nun məqsədlərinə uyğunluğunun təmin edilməsi;
 • Risklərin idarə edilməsi sisteminin səmərəli işinin təşkil edilməsi;
 • Risklərin idarə edilməsi çərçivəsində tabeliyində olan qurumların arasında səmərəli qarşılıqlı əlaqələrin təmin edilməsi;
 • ASCO-nun riskləri haqqında məlumatların vaxtlı-vaxtında təqdim olunmasının, tamlığının və dəqiqliyinin təmin edilməsi;
  • Risklər haqqında məlumatlar da nəzərə alınmaqla idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinin təmin edilməsi.

Komitənin funksiyaları aşağıdakılardır:

 • Risklərin idarə edilməsi sisteminin inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsi;
 • Risklərin əhəmiyyətlilik meyarlarının təyin edilməsi;
 • Risklərin idarə edilməsi sistemi çərçivəsində metodoloji sənədlərin təsdiq edilməsi;
 • Risklərin idarə edilməsi sisteminin işinə nəzarət;
 • Risklərin statusunun monitorinqi və risklərin reallaşması haqqında məlumatlandırma sisteminin təşkil edilməsi;
 • Risklərin idarə edilməsi üzrə İşçi Qrupunun və qurumlarda fəaliyyət göstərən risklərin idarə edilməsi üzrə məsul şəxslərin gördüyü tədbirlərin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;
 • Risklərin idarə edilməsi konspesiyasını, risklərin aşkar edilməsi, qiymətləndirilməsi və monitorinqi, eləcə də risklərin idarə edilməsi üzrə təlimatları, habelə illik Korporativ risklər xəritəsinin nəzərdən keçirilməsi və ASCO-nun sədrinə təsdiq olunmaq üçün təqdim edilməsi.