× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

İxtisaslaşdırılmış offşor xidmətlər

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC Xəzərin kontinental şelfində neft və qaz istehsalının bütün proseslərində, o cümlədən dəniz özülləri və estakadalarının tikilməsi, coğrafi-geoloji tədqiqatların həyata keçirilməsi, neft-qaz boru kəmərlərinin çəkilməsi, istismar zamanı onların təmiri, dənizdəki neft obyektlərinin yanğından mühafizəsi, neftçilərin iş yerlərinə çatdırılması, həmçinin müxtəlif növ yüklərin (yanacaq-sürtkü materialları, içməli su, metanol, mal-material, avadanlıq, metal konstruksiyalar və s.) daşınmasında ən müxtəlif xidmətlər göstərir. Dənizdə neft hasilatı ilə bağlı işlərin təmin edilməsi üçün ASCO-nun sərəncamında 200-dən çox müxtəlif təyinatlı gəmi vardır:

Kran gəmiləri – 25 tondan 2500 tonadək yükqaldırma qabiliyyətli kranların quraşdırıldığı gəmilər;

Təchizat-yedək gəmiləri – özü hərəkətetməyən gəmilərin, üzən qazma qurğularının, stasionar platformaların yedəyə alınmasını, dəniz özülləri və qazma qurğularını yanacaq-sürtkü materialları, içməli su, ərzaq məsulları və s. ilə təmin edən universal gəmilər;

Sərnişin gəmiləri – neftçiləri Neft Daşlarına, Bakıdan uzaq məsafədə yerləşən dəniz özüllərinə daşıyan 600 yerlik sərnişin gəmiləri və sahil rayonlarında növbənin dəyişdirilməsini təmin edən kiçik sərnişin katerləri;

Borudüzən gəmilər – dənizin 300 metrədək dərinliyində sualtı boru kəmərlərinin çəkilişini və təmirini həyata keçirən gəmilər;

Dalğıc gəmiləri – 300 m dərinliyə enə bilən dalğıc qurğulu gəmilər və dalğıc katerləri;

Yanğınsöndürən gəmilər – neft-qaz hasilatı və qazma rayonlarında yanğından mühafizə xidmətini həyata keçirən gəmilər;

Tankerlər – içməli suyun, metanolun, yanacaq-sürtkü materiallarının daşınmasını təmin edən gəmilər;

Barjlar – 2000 tondan 15000 tonadək yükgötürmə qabiliyyətinə malik üzən vasitələr.