× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

Nəqliyyat vasitələri və digər yüklərin daşınma tarifləri

AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN, GÖYƏRTƏ YÜKLƏRİNİN, KONTEYNERLƏRİN VƏ DİGƏR TƏKƏRLİ TEXNİKANIN BƏRƏ VƏ RO-RO TİPLİ GƏMİLƏRLƏ DAŞINMASI QİYMƏTLƏRİ

Ələt-Türkmənbaşı istiqaməti üzrə

1

İri ölçülü maşınlar

Qiymət ($/bir poq m.)

1.1

Yük avtomaşınları (Ələt-Türkmənbaşı istiqaməti)  

60.5

1.2

Yük avtomaşınları (Türkmənbaşı-Ələt  istiqaməti)  

60.5

1.3

Yük avtomaşınları (Gediş-Dönüş bileti)

97

1.4

Avtobus, mikroavtobus və digər sərnişin üçün nəzərdə tutulmuş texnikalar

65

2

Kiçik maşınlar

Qiymət ($/bir ədəd)

2.1

Minik avtomaşınları

200

2.2

Motosikl (2 təkərli)

95

2.3

Motosikl (qoşqulu)

125

3

Göyərtə yükləri

 Qiymət ($/bir ton)

3.1

Bütün növ göyərtə yükləri (yalnız paletlərdə)

200

4

Konteyner

Qiymət ($/biri)

4.1

40 futluq konteynerlər

1000

4.2

20 futluq konteynerlər

500

 

 

Ələt-Kurik istiqaməti üzrə

5

İri ölçülü maşınlar

Qiymət ($/bir poq m.)

5.1

Yük avtomaşınları (Ələt-Kurik istiqaməti)  

73

5.2

Yük avtomaşınları (Kurik-Ələt  istiqaməti)

54,5

5.3

Yük avtomaşınları (Gediş-Dönüş bileti)

109

5.4

Avtobus, mikroavtobus və digər sərnişin üçün nəzərdə tutulmuş texnikalar

80

6

Kiçik maşınlar

Qiymət ($/bir ədəd)

6.1

Minik avtomaşınları

360

6.2

Motosikl (2 təkərli)

110

6.3

Motosikl (qoşqulu)

140

7

Göyərtə yükləri

 Qiymət ($/bir ton)

7.1

Bütün növ göyərtə yükləri (yalnız paletlərdə)

220

8

Konteyner

Qiymət ($/biri)

8.1

40 futluq konteynerlər

1200

8.2

20 futluq konteynerlər

600

 

Qeydlər:

                                   

*Yükləmə və boşaltma xərcləri nəzərə alınmır, nəqliyyat vasitəsinin dolu və ya boş olması qiyməti dəyişmir.

* Cədvəlin 1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 5.2, 5.3   bəndləri üzrə daşınan yük avtomaşınlarının uzunuğu 6,5 metrdən çoxdursa qiymətlərə bir sürücünün gediş haqqı daxildir.

*Eni 2.6 metrdən artıq olan təkərli nəqliyyat vasitələri üçün 40%, 4 metrdən artıq olanlar üçün isə 100%  əlavə ödəniş edilməlidir. 

*Cədvəldə nəzərdə tutulmamış digər təkərli texnikaların qiyməti eyni istiqamətli yük avtomaşını tarifləri ilə hesablanır. Bu halda sürücünün gediş haqqı qiymətə daxil deyil.

* Təhlükəli yük və ya sıxılmış qaz daşıyan konteynerlər və avtomaşınlar, habelə təhlükəli göyərtə yükü üçün əlavə 40% ödəniş edilməlidir.

* Çəkisi bir tona qədər olan göyərtə yükləri tam bir ton qiyməti ilə götürüləcək. Paletdə olmayan göyərtə yükləri qəbul edilmir.

* Uzunluğu 5 metrə qədər olan minivan tipli nəqliyyat vasitələri də 2.1 və ya 6.1 bəndi ilə qiymətləndirilir.

*Bir tərəfi istifadə olunmuş gediş-dönüş biletində müştəri tərəfindən hər hansı dəyişiklik edilməsi üçün müraciət olarsa, daha əvvəl ödənilən vəsait tək tərəfli bilet kimi hesablanaraq artıq qalan məbləğ yeni yazılacaq biletin dəyərindən çıxılacaq.