Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
× Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Podratçıların elektron müraciət forması

SOCAR

hero_thisisbayer_3200x556

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

Azərbaycan ərazisindəki neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, neftin, qazın və qaz kondensatının hasilatı, emalı və nəqli, neft və neft-kimya məhsullarının, qazın daxili və xarici bazarlarda satışı, habelə ölkə ərazisində sənaye müəssisələrinin və əhalinin təbii qazla təchizatı ilə məşğul olan şirkətdir.

http://www.socar.az/