× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

Beynəlxalq sertifikatlar və akkreditasiyalar

Beynəlxalq sertifikatlar

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi aşağıdakı sertifikatlara sahibdir və müvafiq konvensiyaların tələblərinə cavab verir:

  • ISO 9001:2015 (Keyfiyyətin idarəedilməsi)
  • ISO 14001:2015 (Ekoloji idarəetmə)
  • ISO 50001:2011 (Enerji səmərəliliyinin idarə edilməsi)
  • OHSAS 18001:2007 (Peşə təhlükəsizliyi və əməyin mühafizəsinin idarə edilməsi)
  • ISM code 2010 (International Safety Management) – Təhlükəsizliyin beynəlxalq idarəetmə sistemi
  • SOLAS (International Convention for the Safety of Life At Sea) – Dənizdə həyat təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq Konvensiya
  • MARPOL (Marine Pollution) – Dəniz çirklənməsi
  • STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) – Təlimləndirmə standartları, Sertifikatlaşma və Növbəçəkmə üzrə Beynəlxalq Konvensiya
  • ISO 37001 -“Antikorrupsiya idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı üzrə sertifikat