× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

Vaqon daşımaları tarifləri

Ələt-Türkmənbaşı istiqaməti 
uzunluğu 15 metrədək olan vaqonlar üçün  (qiymət $/bir poq m.)
Yüklərin təsnifatı Dolu Boş
1 Digər yüklər (Baza qiyməti) 43 34
2 Neft və neft məhsulları sisternlərdə (4 oxlu 13 metr uzunluğunda vaqon kimi hesablanır) 68 30
3 Neft və neft məhsulları qapalı vaqonlarda 68 34
4 Spirt və spirtli içkilər sisternlərdə və qapalı vaqonlarda 70 34
5 Maye qaz 117 34
6 Təhlükəli  yüklər  48 34
7 Digər yüklər, Azərbaycandan ixrac 41 34

 

Ələt-Kurik  istiqaməti     
uzunluğu 15 metrədək olan vaqonlar üçün  (qiymət $/bir poq m.)
Yüklərin təsnifatı Dolu Boş
1 Digər yüklər (Baza qiyməti) 48 39
2 Neft və neft məhsulları sisternlərdə (4 oxlu 13 metr uzunluğunda vaqon kimi hesablanır) 81 35
3 Neft və neft məhsulları qapalı vaqonlarda 81 39
4 Spirt və spirtli içkilər sisternlərdə və qapalı vaqonlarda 75 39
5 Maye qaz 133 39
6 Təhlükəli  yüklər  53 39
7 Digər yüklər, Azərbaycandan ixrac 46 39

 

Tariflərə təsir edən xüsusiyyətlər və tətbiq edilən əmsallar           Əmsal          
1 Uzunluğu 15 metrdən artıq olan vaqonlar 1,2
2 Əndazəsiz yüklər (eni 3.25 - 4 metrə qədər olan) və Lokomotivlər 1,4
3 Əndazəsiz yüklər (eni 4 metr və  artıq olan) 2

Qeydlər:

 «Dəniz yolları ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına dair Beynəlxalq Məcəllə»-nin 1, 2, 3 və 7-ci siniflərinə aid  yüklər üzrə tariflər, bu cədvəlin 2-5- ci bəndlərində qeyd edilmiş yüklər istisna olmaqla ayrı ayrılıqda razılaşdırılır.

«Dəniz yolları ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına dair Beynəlxalq Məcəllə»-nin 4, 5, 6 ,8 və  9-cu siniflərinə aid yüklər üzrə tariflər,bu cədvəlin 2-5 ci bəndlərində qeyd edilmiş yüklər istisna olmaqla 6-cı bəndin tarifi ilə götrürülür.

Yük  eyni zamanda bu cədvəlin bir neçə maddəsinə  aid olduqda, həmin maddələrin də əmsalları baza qiymətinə vurulur.

Bir vaqonda bir neçə yük olarsa həmin vaqon ən yuxarı tarifli yükün qiyməti ilə götürüləcək.

Tariflər ABŞ dolları və hər poqon metr üçün göstərilmişdir.

Bərələrə xidmət göstərən liman tarifləri artırılarsa qiymətlərə yenidən baxıla bilər.