× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

“Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavodu

“Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavodunun əsas fəaliyyət istiqaməti ASCO-ya və başqa təşkilatlara məxsus gəmiləri və texniki avadanlıqları təmir etməkdən və onlar üçün sifarişlər əsasında müxtəlif növ ehtiyat hissələri, xüsusi boyalar və texniki vasitələr hazırlamaqdan ibarətdir. Bununla yanaşı, zavod gəmilərdə sistem və qurğuların, elektrik və radionaviqasiya avadanlıqlarının, mühərriklərin, cihazların quraşdırılması və sazlanması, habelə gəmilərin doka qaldırılaraq sualtı hissələrin təmizlənməsi, təmiri və rənglənməsi ilə bağlı işləri yüksək keyfiyyətlə həyata keçirir.

Zavodun strukturuna Mexaniki-təmir, Gövdə-qaynaq, Enerji-mexaniki xidmət, Ağac emalı, Tərsanə, Təmizləmə-rəngləmə, Tökmə, Elektrik-quraşdırma və Boya istehsalı bölmələri daxildir.

Direktor: Qəhrəmanov Nəsib Bafadar oğlu

Ünvan: AZ1003,Bakı şəh,Cənub buxtası

Telefon: (+994 12) 437 89 79

Faks: (+994 12) 521 31 36