× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

DONANMA

hero_thisisbayer_3200x556

Taman

 

ÖLÇÜLƏR ÜZRƏ GÖSTƏRİCİLƏR

Maksimal uzunluğu, m

54,08

Perpendikulyarlar arasındakı uzunluq, m

51,52

Eni, m

14,52

Suya oturumu, m 

2,5                                   

Gəminin yüksüz vəziyyətdə su basımı, t

884

Gəminin yüklü vəziyyətdə su basımı, t

1232

Deydveyt, t

343

Ümumi tutumu  , t 

817

TUTUMLULUQ (QABILLIYƏTLƏR)

Sürət, uzel

10,5

İçməli su, t, m3

20

Heyət, nəfər

14

Göyərtənin yükgötürmə qabiliyyəti, t/m2

250

Təmiz göyərtə sahəsi, m2

280

Greasing oil capacity, t,

3,5

Sürtkü yağı, t, m3

70

Avtonomluğu, sutkalar

10

ÜMUMI MƏLUMAT

İMO nömrə

8884622

Qeydiyyat Limanı /Çağırış siqnakı

Bakı, 4JKS

Gəminin Təyinatı

Crane vessel

Bayraq

Azərbaycan

Gəminin inşa zavodu və inşa edildiyi ili

Rusiya, Həştərxan, 1979

Klass üzrə təsnifatı

KM * 1 - I Crane

ƏSAS GÜC QURĞUSU

Baş mühərriklər

 2 x 6DR 30/50 700 BHP (514 KW)

Köməkçi dizel-generatorlar

3 x DGA 100/750 6CH 18/22

Qəza generatoru

1 x 50 KW  K457

KRANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Kran oxunun fırlanma oxundan maksimum açılma məsafəsi, m

15,0

Kran oxunun fırlanma oxundan minimum açılma məsafəsi , m

9,0

Qaldırma gücü, t

25

SAFETY EQUIPMENT

Xilasedici  sallar

2

Xilasedici  dairə

8

Xilasedici  jilet

28

Hidrokostyum

24

Qalxma / enmə  nərdivanı

1

                                                   YAŞAYIŞ OTAQLARI

1 yataqlı  kayut

4

2 yataqlı  kayut

2

4 yataqlı  kayut

6

NAVİQASIYA AVADANLIQI

1pcs, R/st.ICOM IC-M32-1, R/st.ICOM IC-M23 – 4pcs, RLS Furuno FR-7062 – 1pcs, RLS Furuno FR-2115 – 1pcs, INM-C Felcom-15 – 1pcs, INMARSAT-C Mini-C TT-3000SSA – 1pcs