× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

Xəbərlər

Dənizdə sağqalma uğrunda mübarizə necə aparılmalıdır?

Təlim zamanı gəmi heyəti üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə, əlverişsiz hava şəraitində su üzərində dayanma kimi vacib məsələlər praktiki izah olunub. Sağqalma uğrunda mübarizə üzrə təlimdə dənizçilərin sala girməsi, helikopterlə dənizçilərin qaldırılması, xilasetmə avadanlıqlarının istismar qaydalarının öyrənilməsi istiqamətində də bir neçə əhəmiyyətli məsələyə toxunulub.

Təlim baş təlimatçı Rüstəm Cavadov tərəfindən aparılıb.