× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması

Vakansiyalar

Seçim zamanı ADDA və ADK məzunlarına üstünlük veriləcək.

Əməyin ödənilmə dərəcəsi Təsdiqlənmiş ştat cədvəlinə uyğun
Əmək haqqı və iş şəraitinə görə əlavə ödənişlər Təsdiqlənmiş ştat cədvəlinə uyğun
Əlavə ödənişlər: dəniz, səhra, ağır, zərərli və s. İş şəraitinə görə əmək haqqına əlavələr, sosial ödənişlər və sair Qanunvericiliyə uyğun
Əmək şəraiti Sahil obyektləri
İş vaxtının norması Həftəlik 40 saat, 5 gün (saat 08.00-17.00)
Sığorta təminatı Var
Yataqxana təminatı Yoxdur
İş yerinə çatdırılma Var
Təhsil səviyyəsi Peşə-ixtisas
Tələb olunan iş stajı Sahə üzrə minimum 1 il
Tələb olunan kompüter bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Tələb olunan xarici dil bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətli
Vəzifə (peşə) təlimatı • Gəmilərin təmiri, tikilməsi və sınaqdan çıxarılması, dok dəstinin çertyojlara əsasən deqiq optik cihazlardan istifadə etməklə gəmi təmiri şəraitində qurulması. Plaz məmulatlarına əsasən məsul konstruksiyaların qurulmasının düzgünlüyünün yoxlanması; • Gəmilərin işə salınması, mərkəzə uyğunlaşdırılması, qəfəslərə oturdulması və dokdan çıxarılması zamanı dülgərlik işlərinin yerinə yetirilməsi; Xüsusilə mürəkkəb maketlərin nişanlanması və düzəldilməsi; • 4 və daha artıq qatlı taxta pilləkənlərin düzəldilməsi və metal (hazır elementlərdən ibarət ) pilləkənlərin əyrixətli səthlərə dayaqla yığılması.
Tələb olunan bilik və bacarıqlar • Dəmir-beton gəmilərin qurulması və təmiri zamanı mühüm qəlibləmə işlərinin texnologiyasını, gəmilərin işə salınması, mərkəzə uyğunlaşdırılması, qəfəslərə otuzdurulması, dokdan çıxarılması üzrə bütün işlərin texnologiyasını; • Enmə qurğuları, dayaq qəfəsləri, dok dəstlərinin düzəldilməsi və qurulması üzrə bütün dülgər işlərinin texnologiyasını; Dövlət Registrinin gəmiləri davamlılığına aid tələblərini bilməldir.