× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması

Vakansiyalar

Əməyin ödənilmə dərəcəsi Təsdiqlənmiş ştat cədvəlinə uyğun
Əmək haqqı və iş şəraitinə görə əlavə ödənişlər Təsdiqlənmiş ştat cədvəlinə uyğun
Əlavə ödənişlər: dəniz, səhra, ağır, zərərli və s. İş şəraitinə görə əmək haqqına əlavələr, sosial ödənişlər və sair Qanunvericiliyə uyğun
Əmək şəraiti Sahil obyektləri
İş vaxtının norması Həftəlik 40 saat, 5 gün (saat 08.00-17.00)
Sığorta təminatı Var
Yataqxana təminatı Yoxdur
İş yerinə çatdırılma Var
Təhsil səviyyəsi Peşə-ixtisas
Tələb olunan iş stajı Sahə üzrə minimum 3 il
Tələb olunan kompüter bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Tələb olunan xarici dil bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətlidir
Vəzifə (peşə) təlimatı • Ümumi tutumu 6 tondan çox olan müxtəlif konstruksiyalı sobalarda əlvan, qara və xüsusi xəlitələrin, çuğunun ( o cümlədən sintetik) texniki tələblərə uyğun olaraq əridilməsi; Bilavasitə sobada və paylaşdırıcı çalovlarda modifikasiya, leqirlənmə və saflaşdırma proseslərinin aparılması; • Nümunələrin tökülməsi və ekspres laboratoriya analizlərinin nəticələri əsasında xəlitənin tələb olunan kimyəvi tərkibə çatdırılması; Müxtəlif əritmə rejimləri (mikser, dupleks və tripleks proseslər və s.) olan sobalarda işləyə bilmə.
Tələb olunan bilik və bacarıqlar • Müxtəlif ərimənin (o cümlədən sintetik çuğunun) aparılma prosesini; sobaların işə salınma prosesini; xəlitənin temperaturundan və saxlanmasından asılı olaraq komponentlərin azalma faizini; sintetik çuğunun karbonlaşdırma üsullarını bilməlidir.