× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

Vakansiyalar

Seçim zamanı ADDA və ADK məzunlarına üstünlük veriləcək.

Əməyin ödənilmə dərəcəsi 953
Əlavə ödənişlər: dəniz, səhra, ağır, zərərli və s. İş şəraitinə görə əmək haqqına əlavələr, sosial ödənişlər və sair Qanunvericiliyə və əməyin ödənilməsi haqqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq
Əmək şəraiti Dəniz
İş vaxtının norması Növbəli iş rejimi / aylıq iş vaxtı normasına uyğun
Sığorta təminatı Var
Yataqxana təminatı Yoxdur
İş yerinə çatdırılma [ Var
Təhsil səviyyəsi Peşə-ixtisas
Tələb olunan sertifikatlar Peşə üzrə təlim kursları arzuolunandır
Tələb olunan iş stajı 3 il (sahə üzrə)
Tələb olunan kompüter bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Tələb olunan xarici dil bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətlidir
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətlidir
Vəzifə (peşə) təlimatı • Yükvurma və yükboşaltma əməliyyatlarına, həmçinin üzücü kran vasitəsi ilə qəza xilasedici işlərin aparılmasına rəhbərlik edilməsi; • Kran işlərində təhlükəsizliyin təmin edilməsi və kran üzrə təmir cədvəllərinin hazırlanmasına rəhbərlik edilməsi; • Kranın təmirə hazırlanması və təmir işlərinin keçirilməsinə nəzarət edilməsi; • Kran avadanlığının və ehtiyyat hissələrinin düzgün saxlanılmasına cavabdehlik və kranı texniki nəzarət orqanlarında vaxtında göstərilməsinin təmin edilməsi; • Öz tabeçiliyində olan işçilərinin (takelajçılar, kranmeyster köməkçilərin) işinə rəhbərlik etmək və iş yerində təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək;
Tələb olunan bilik və bacarıqlar • Kran avadanlığını və ehtiyat hissələrini; • Yükləmə, boşaltma və aşırma əməliyyatlarını; • Yükləmə əməliyyatlarında istifadə edilən ehtiyat hissələrini;