× Ro-Ro və bərələrin hərəkət qrafiki Yüklərin izlənməsi Tarif hesablanması və bilet satışı Daşıma tarifləri Podratçıların elektron müraciət forması Vətəndaş müraciəti

Vakansiyalar

Seçim zamanı ADDA və ADK məzunlarına üstünlük veriləcək.

Vakansiya nömrəsi #556620
Əməyin ödənilmə dərəcəsi 4
Əmək haqqı və iş şəraitinə görə əlavə ödənişlər 2.30 AZN (saatlıq tarif)
Əlavə ödənişlər: dəniz, səhra, ağır, zərərli və s. İş şəraitinə görə əmək haqqına əlavələr, sosial ödənişlər və sair Qanunvericiliyə və əməyin ödənilməsi haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq
Əmək şəraiti Sahil obyektləri; Normal
Vakansiya Redaktə et Vakansiyanın adı [az]: Elektrik avadanlıqlarına xidmət üzrə elektrik montyoru* Vakansiyanın adı: [ru] Vakansiyanın adı: [en] Qurumun adı [az] Xəzər Dəniz Neft Donanması Qurumun adı [ru] Qurumun adı [en] Qurumun struktur Növbəli iş rejimi; İş vaxtı - saat 08:00-20:00; 20:00-08:00
Sığorta təminatı Var
Yataqxana təminatı Yoxdur
İş yerinə çatdırılma Yoxdur
Təhsil səviyyəsi İlkin peşə (sahə üzrə)
Tələb olunan sertifikatlar Peşə üzrə təlim kurslarının keçirilməsi haqqında sertifikat üstünlükdür
Tələb olunan iş stajı 3 il (Sahə üzrə)
Tələb olunan kompüter bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Tələb olunan xarici dil bilik səviyyəsi Rus dili - orta
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətlidir
Vəzifə (peşə) təlimatı • Mürəkkəb sxemli qoşulmanın güc və işıqlandırıcı elektrik qurğularına xidmət. Elektrik stansiyası,yarımelektrik stansiya transformatorlarında gərginliyin tam kəsilməsi ilə çox mürəkkəb olmayan işlərin yerinə yetirilməsi; • Qaldırıcı kranı olan nəqliyyat qurğularının elektrik sxemində nasazlıqların aşkar edilməsi və aradan qaldırılması. Çoxmühərrikli aqreqatların və dəzgahların elektrik avadanlıqlarına xidmət. Lüminessentlı işıqlandırıcılarda tənzimləyici aparatların dəyişdirilməsi və armaturun təmiri; • Gücü 1000 kVt-a qədər olan yüksək tezlikli qurğuların və civəli bərk düzləndiricilərin sazlanması. Gərginliyi 1000 V-a qədər olan qurğularda gərginliyin kəsilməsi və 1000 V-dan yuxarı olan qurğularda yüksək ixtisaslı elektrik montyorunun rəhbərliyi altında işlərin yerinə yetirilməsi.
Tələb olunan bilik və bacarıqlar Aktiv və reaktiv enerjili elektrik qeydiyyatlarının transformator vasitəsi ilə cərəyan və gərginliyə qoşulması sxemini; kabel elektrik şəbəkələrində zədələnmiş yerlərin aşkar edilməsi üsullarını və onların aradan qaldırılması üsullarını; elektrik avadanlıqlarının artıq gərginlikdən mühafizəsi üsullarını; yükqaldırıcı və nəqledici qurğuların elektrik avadanlıqlarının elektrik sxemini; elektrik şəbəkəsində gərginliyi kəsmədən işləmək qaydasını; mürəkkəb nəzarət-ölçü alətlərinin təyinatını və tətbiqi şərtlərini; universal və xüsusi ləvazimatın konstruksiyasını bilməlidir.