× Schedule of Ro-Ro and ferryboats Cargo tracking Tariff calculation and ticket sales Transportation tariffs Application form for suppliers Citizen application

OUR FLEET

hero_thisisbayer_3200x556

Mahmud Rahimov

MAHMUD REHIMOV
ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏR/MAIN PARTICULARS
Maksimal uzunluğu, m  / Length overall, m 117,4
Perpendikulyarlar arasındakı uzunluq, m  Length between perpendiculars, m 111,4
Maksimum eni, m  / Breadth overall, m 16,4
Bortun hündürlüyü, m  / Depth moulded, m 6,7
Maksimum Draft 4,5
GRT 4110
NRT 1233
Dedveyt, Deadweight (t) 4485
Cargo Capacity (t) 4150
Sürrət, Speed kts 9
Heyət, Crew 13
GƏMİSAHİBİ/SHIPOWNER DETAILS
Gəmisahibi/Shipowner "Azerbaijan Caspian Shipping" CJSC
Qeydiyyat Limanı/ Port of registry Baku
Flag Azerbaijan
İnşa tarixi, yeri/ Year built , place 1994, Krasnoe Sormovo, Russia
Təsnifat Cəmiyyəti/Class КМê Ice 2 [1] R2 AUT3
Yük və Ballast anbararının həcmləri / Cargo and Ballast tanks capacity
Yük anbarları / Cargo holds 3
Anbarların ümumi həcmi / Total volume of cargo holds, m3 5087
HO.1 1647
HO.2 1738
HO.3 1702
Anbarların ölçüləri Size of cargo holds, m3 HO.1 21,27 X 11.70 X 6,84
HO.2 21,83 X 11.70 X 6,84 
HO.3 21,29 X 11.70 X 6,84
Anbar qapaqlarının ölçüləri / Hatch dimension HA.1 18,70 X 11,82
HA.2 18,70 X 11,82
HA.3 18,70 X 11,82
Anbar və qapaqların dözümlüyü 1 kv m2 / mt / Endurance of hold/hatch per square meter HOLD: 8.1 T/M2
HA: 2,1 T/M2
BAŞ VƏ KÖMƏKÇİ MÜHƏRRİKLƏR/ MAIN AND AUX ENGINES
Baş mühərrik / Main engines 8 MVDS48A-3U  2 X970 kW
Dizel Generatorlar/ Diesel Generators kW REM Diesel WD615G   3 x 150 kW
Qəza generatoru/Emergency Diesel Generator kW 6CC12/14   1 x76 kW
Bow Truster 1 x 120 kW
Sükan və Pər kompleksi/ Rudder and Propellers complex 2 FPP, 2 Rudders