× Schedule of Ro-Ro and ferryboats Cargo tracking Tariff calculation and ticket sales Transportation tariffs Application form for suppliers Citizen application

OUR FLEET

hero_thisisbayer_3200x556

Maestro Niyazi

MAESTRO NIYAZI  
ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏR/MAIN PARTICULARS  
Maksimal uzunluğu, m  / Length overall, m 140  
Perpendikulyarlar arasındakı uzunluq, m  Length between perpendiculars, m 134,02  
Maksimum eni, m  / Breadth overall, m 16,65  
Bortun hündürlüyü, m  / Depth moulded, m 6,7  
Maksimum Draft 4,52  
GRT 4953  
NRT 1536  
Dedveyt, Deadweight (t) 5885  
Cargo Capacity (t) 5500  
Sürrət, Speed kts 9,5  
Heyət, Crew 13  
GƏMİSAHİBİ/SHIPOWNER DETAILS  
Gəmisahibi/Shipowner "Azerbaijan Caspian Shipping" CJSC  
Qeydiyyat Limanı/ Port of registry Baku  
Flag Azerbaijan  
İnşa tarixi, yeri/ Year built , place 2002, Krasnoye Sormovo, Russia  
Təsnifat Cəmiyyəti/Class КМê Ice 2 [1] R2 AUT3  
Yük və Ballast anbararının həcmləri / Cargo and Ballast tanks capacity  
Yük anbarları / Cargo holds 4  
Anbarların ümumi həcmi / Total volume of cargo holds, m3 6864  
№1 - 1647  
№2 - 1701  
№3 - 1814  
№4 - 1702  
Anbarların ölçüləri Size of cargo holds, m3   HO 1: 21.27 X 11.78 X 6.74 M     
  HO 2: 21.29 X 11.78 X 6.74 M    
  HO 3: 22.5 X 11.78 X 6.74 M  
  HO 4: 21.27 X 11.78 X 6.74 M  
Anbar qapaqlarının ölçüləri / Hatch dimension   HA 1 : 18.7 X 11.8 M  
  HA 2:  18.7 X 11.8 M  
  HA 3:  18.7 X 11.8 M  
  HA 4   18.7 X 11.8 M  
Anbar və qapaqların dözümlüyü 1 kv m2 / mt / Endurance of hold/hatch per square meter HOLD: 8.35 T/M2
HA: 2,1 T/M2
 
BAŞ VƏ KÖMƏKÇİ MÜHƏRRİKLƏR/ MAIN AND AUX ENGINES  
Baş mühərrik / Main engines 2×1100 KW (1000 rpm) 6VDS29/24AL-2 type engines  
Dizel Generatorlar/ Diesel Generators kW 1 Rem Duesel WPOSD200E/KN 1x150 kW? Volvo-Penta TAMD103A 2×225 KW   
Qəza generatoru/Emergency Diesel Generator kW 1 x 100 KW АDGF100/1500 type diesel    
Bow Thruster 1 x 120 kw  
Sükan və Pər kompleksi/ Rudder and Propellers complex 2 x FPP, 2 Rudders