× Schedule of Ro-Ro and ferryboats Cargo tracking Tariff calculation and ticket sales Transportation tariffs Application form for suppliers Citizen application

Vacancy

Seçim zamanı ADDA və ADK məzunlarına üstünlük veriləcək.

Vakansiya nömrəsi #309812
Əməyin ödənilmə dərəcəsi 6
Əmək haqqı və iş şəraitinə görə əlavə ödənişlər 1055 AZN
Əlavə ödənişlər: dəniz, səhra, ağır, zərərli və s. İş şəraitinə görə əmək haqqına əlavələr, sosial ödənişlər və sai Qanunvericiliyə və əməyin ödənilməsi haqqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq
Əmək şəraiti Dəniz
İş vaxtının norması Növbəli iş rejimi / aylıq iş vaxtı normasına uyğun
Sığorta təminatı Var
Yataqxana təminatı Yoxdur
İş yerinə çatdırılma Var
Təhsil səviyyəsi Ali (yanğından mühafizə üzrə)
Tələb olunan sertifikatlar 1. Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat 2. Gəmidə ilk tibbi yardım 3. Yanğınla mübarizə geniş proqram üzrə 4. İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq
Tələb olunan iş stajı 3 il (Sahə üzrə)
Tələb olunan kompüter bilik səviyyəsi MS Word - yaxşı; MS Excel - yaxşı; Outlook - yaxşı
Tələb olunan xarici dil bilik səviyyəsi Rus dili - yaxşı;İngilis dili - orta
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətldiri
Vəzifə (peşə) təlimatı • Gəmidə yanğın təhlükəsizliyi vəziyyətini, yük əməliyyatları, yük və sərnişinlərin daşınılması həyata keçirilərkən, təmir işləri, açıq alov tətbiqli işlər görülərkən yanğın təhlükəsizliyi vəziyyətini müntəzəm yoxlamaq; yanğına nəzarət orqanı təlimatlarının gəmidə yerinə yetirilməsini təmin etmək və gəminin yola düşməsi üçün yanğın təhlükəsizliyi sənədlərini rəsmləşdirmək; • Vəziyyəti yanğın törənməsinə təhlükə yaradan texniki vəsaitlərin istismarına, habelə, gəminin yanğın təhlükəsizliyi üçün qorxulu işlərə yol verilməməsi üçün tədbirlər görmək. Aşkar olunan pozuntular barəsində dərhal kapitanın baş köməkçisinə, o olmadıqda kapitanın növbə köməkçisinə məlumat vermək, pozuntuların dərhal aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; • Həyəcan siqnalları üzrə cədvəllərin və davamlılıq uğrunda mübarizə üzrə operativ planların, habelə xüsusi və ümumi təlimlər planlarının tərtib olunmasında iştirak etmək; heyətin yanğın əleyhinə profilaktika üzrə məşğələlər, yanğınsöndürmə təcrübəsi keçirmək, görülən tədbirlərin qeydiyyatını aparmaq; • Yanğın əleyhinə növbə qrafikini aparmaq və yanğın əleyhinə növbə çəkən şəxsləri gəminin yanğın təhlükəsizliyi üzrə təlimatlandırmaq; yanğınəleyhinə ləvazımatların qeydiyyatını aparmaq və onların təmiri üçün tədbir görmək və müəyyən olunan norma həddində onların artırılmasını təmin etmək; yanğın söndürülərkən kapitanının yaxud baş köməkçinin göstərişinə uyğun hərəkət etməklə yanğın qruplarına bilavasitə rəhbərlik etmək.
Tələb olunan bilik və bacarıqlar • Gəminin quruluşunu, dəniz donanması gəmilərində xidmət Nizamnaməsini; donanmanın texniki istismarı qaydalarını; • Yanğınsöndürmə vasitələri, onların quruluşu və onlardan istifadə qaydalarını; yanğınsöndürmə əməliyyatlarının gəmidə həyata keçirilməsi üsulları və yanğından mühafizə qaydalarını; • İstehsalatın, əməyin və idarəetmənin təşkilini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası qaydalarını.