× Schedule of Ro-Ro and ferryboats Cargo tracking Tariff calculation and ticket sales Transportation tariffs Application form for suppliers Citizen application

Vacancy

Seçim zamanı ADDA və ADK məzunlarına üstünlük veriləcək.

Vakansiya nömrəsi #959580
Əməyin ödənilmə dərəcəsi 953
Əlavə ödənişlər: dəniz, səhra, ağır, zərərli və s. İş şəraitinə görə əmək haqqına əlavələr, sosial ödənişlər və sair Qanunvericiliyə və əməyin ödənilməsi haqqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq
Əmək şəraiti Dəniz
İş vaxtının norması Növbəli iş rejimi / aylıq iş vaxtı normasına uyğun
Sığorta təminatı Var
Yataqxana təminatı Yoxdur
İş yerinə çatdırılma [ Var
Təhsil səviyyəsi Peşə-ixtisas
Tələb olunan sertifikatlar Peşə üzrə təlim kursları arzuolunandır
Tələb olunan iş stajı 3 il (sahə üzrə)
Tələb olunan kompüter bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Tələb olunan xarici dil bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətlidir
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətlidir
Vəzifə (peşə) təlimatı • Yükvurma və yükboşaltma əməliyyatlarına, həmçinin üzücü kran vasitəsi ilə qəza xilasedici işlərin aparılmasına rəhbərlik edilməsi; • Kran işlərində təhlükəsizliyin təmin edilməsi və kran üzrə təmir cədvəllərinin hazırlanmasına rəhbərlik edilməsi; • Kranın təmirə hazırlanması və təmir işlərinin keçirilməsinə nəzarət edilməsi; • Kran avadanlığının və ehtiyyat hissələrinin düzgün saxlanılmasına cavabdehlik və kranı texniki nəzarət orqanlarında vaxtında göstərilməsinin təmin edilməsi; • Öz tabeçiliyində olan işçilərinin (takelajçılar, kranmeyster köməkçilərin) işinə rəhbərlik etmək və iş yerində təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək;
Tələb olunan bilik və bacarıqlar • Kran avadanlığını və ehtiyat hissələrini; • Yükləmə, boşaltma və aşırma əməliyyatlarını; • Yükləmə əməliyyatlarında istifadə edilən ehtiyat hissələrini;