× Schedule of Ro-Ro and ferryboats Cargo tracking Tariff calculation and ticket sales Transportation tariffs Application form for suppliers Citizen application

Vacancy

Seçim zamanı ADDA və ADK məzunlarına üstünlük veriləcək.

Vakansiya nömrəsi #167820
Əməyin ödənilmə dərəcəsi 5
Əmək haqqı və iş şəraitinə görə əlavə ödənişlər 2.55 AZN (saatlıq tarif)
Əlavə ödənişlər: dəniz, səhra, ağır, zərərli və s. İş şəraitinə görə əmək haqqına əlavələr, sosial ödənişlər və sair Qanunvericiliyə və əməyin ödənilməsi haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq
Əmək şəraiti Sahil obyektləri; Normal
İş vaxtının norması Həftəlik iş saatı norması - 40 saat; İş vaxtı - saat 09:00-18:00; Nahar vaxtı - saat 13:00-14:00
Sığorta təminatı Var
Yataqxana təminatı Yoxdur
İş yerinə çatdırılma Var
Təhsil səviyyəsi İlkin peşə (sahə üzrə)
Tələb olunan sertifikatlar Peşə üzrə təlim kurslarının keçirilməsi haqqında sertifikat üstünlükdür
Tələb olunan iş stajı 3 il (Sahə üzrə)
Tələb olunan kompüter bilik səviyyəsi Tələb olunmur
Tələb olunan xarici dil bilik səviyyəsi Rus dili - orta
Əmək müqaviləsinin müddəti Müddətlidir
Vəzifə (peşə) təlimatı • İşlədiyi struktur sahədəki obyektlərin gərginliyi 1000 V və yuxarı olan energetik qurğularının düzgün istismarını təşkil etmək, elektrik enerjesinin qənaətli sərf olunmasına nəzarət etmək; • Energetik qurğuların texniki xidmətini, elektrik avadanlıqlarının işə qoşulması və açılması, nəzarət-ölçü cihazların göstərişlərinə uyğun avadanlıqların texniki vəziyyəti haqqında nəticə çıxartmaq, operativ çevirmə əməliyyatlarını düzgün yerinə yetirmək; • Nasaz elektrik komutasiya aparatlarının dəyişdirilməsini, elektrik maşın və avadanlıqların iş rejimlərinə nəzarəti, avtomatik və mühafizə sistemlərinin profilaktik baxışı həyata keçirmək.
Tələb olunan bilik və bacarıqlar Tələb olunan bilik və bacarıqlar